Avvik på kull født

Vi velger å opplyse om dette fordi det ofte er spekulasjoner rundt avvik i kull. Vi mener åpenhet er bra for oss som oppdretter og også best for rasen.

Helseskjema.jpg