Nyheter

Vi venter valper i oktober

Vi venter valper etter Kathstone's J'aime La Vie Mirabelle og Kathstone's A Sunday Smile ca 20. oktober 2020. Valpeinteresserte bes kontakte oss.

Lea er drektig

Vi venter valper etter Kathstone's Eager Lea og Utzon's Jubileum Julian Flash

ca 20. mai 2019. Valpeinteresserte bes kontakte oss.

Vi gratulerer

Kathstone's Glowing Dante

Vi gratulerer Heidi og Ove Egil med championatet på Kathstone's Glowing Dante.

Vi gratulerer

Kathstone's Hurrican Linus

Vi gratulerer Linda og Helge med championatet på Kathstone's Hurricane Linus.