Om Epilepsi

av Veterinær Rannveig Boman

Epilepsi er karakterisert av gjentatte anfall forårsaket av unormal aktivitet i hjernen. De fleste hunder får sine første anfall når de er mellom 1-5 år. Noen raser er predisponert. Hvis årsaken til anfallene finnes utenfor hjernen (hjertesvikt, leversvikt , forgiftning e.l) kalles det ikke epilepsi, men symptomene kan likne. Det er derfor viktig å utrede enhver pasient med kramper/anfall slik at riktig diagnose kan stilles og spesifikk behandling settes i gang.

 

Hva skjer under et anfall?

 

Epilepsianfall inndeles i 3 faser:

 

    1)    Tiden rett før anfallet: Hunden merker at et anfall er på vei. Noen søker kontakt, andre gjemmer seg eller virker engstelige.     Mange eiere vil etterhvert gjenkjenne denne fasen.

 

    2)    Selve anfallet: Denne fasen varer normalt under 2 minutter, men det virker ofte lengre. Ta tiden! Noen hunder vil legge seg flatsides og ha kramper i hele kroppen. Andre kan ha kramper bare i en labb eller en del av hodet. Noen hunder vil

tisse på seg, kaste opp eller lage unormale lyder under anfallet. Det typiske er at anfallene er identiske hver gang.

 

    3)    Tiden etter anfallet: Noen hunder er helt utslitt og desorienterte, andre får enorm matlyst/drikkelyst. Noen hunder virker redde/stresset, eller kan bli aggressive. Noen hunder er helt normale etter anfallet.

 

Når oppstår anfallene?

 

Det vanlige er at anfall oppstår under hvile/rett etter søvn, ofte på kvelden. Epileptiske anfall forekommer ikke under aktivitet (da er det annen sykdom)!! Det er derfor ikke farlig å fortsette å bruke hunden aktivt selv om den har epilepsi. Det er vanlig at hundene utvikler et mønster i anfallene sine, slik at eier ofte vet når anfallene pleier å komme.

 

Hva skal jeg gjøre når hunden min har et anfall?

 

Oppfør deg rolig! Du kan ikke få hunden ut av et anfall, men du kan passe på at den ikke skader seg ved f.eks å falle ned fra noe. Pass også på at den ikke skader deg (ikke forsøk å dra tungen ut av munnen den – den kan bite uten å mene det)

 

Vil hunden kunne skades av anfallene?

 

Ved kortvarige anfall er det lite sannsynlig at hunden skades. Det hender hunder biter seg i tungen, men det er sjelden farlig. Ved anfall som varer mer enn 5 minutter kan det oppstå skader i hjernen. Dyrlege skal alltid kontaktes dersom hunden har slike langvarige anfall, eller flere korte anfall i løpet av en dag.

 

Når er epilepsi en lidelse som skal behandles?

 

Hunder som har få anfall i løpet av et år, og hvor anfallene er små (kortvarige) trenger normalt ingen behandling. Dersom hunden har mange anfall etter hverandre, eller langvarige anfall, blir den sannsynligvis satt på behandling.

 

Hvordan stilles diagnosen?

 

Hunden skal sjekkes nøye klinisk og nevrologisk. Det er lurt å ta kontakt med en veterinær med kunnskap og interesse for nevrologi. Det bør tas blod- og urinprøve for å lete etter indremedisinske årsaker til anfallene. Det kan være aktuelt å ta røntgen eller ultralyd dersom den kliniske undersøkelsen tilsier det. Det blir også mer vanlig å ta MR eller CT scanning av hjernen hos hunder som har epileptiforme anfall. I mange tilfeller vil prøveresultatene være normale og diagnosen epilepsi stilles ut i fra hundens symptomer og fordi det ikke er noen annen forklaring på anfallene.

 

Hva slags behandling benyttes?

 

Det vanligste er å starte med tabletter som kalles Fenemal. Disse skal gis to ganger daglig på så faste tider som mulig. Mange hunder blir veldig slappe/sjanglete og få økt mat/drikkelyst de første 14 dagene av behandlingen. Disse bivirkningene er vanligvis forbigående og eier skal ikke forandre hundens dosering uten å snakke med veterinær. 2-3 uker etter medisinoppstart skal hunden til kontroll. Da tas det en blodprøve for å kontrollere om medisindosen er riktig. Når dosen er riktig justert og dersom hunden fungerer greit kontrolleres den årlig med blodprøver. Ved anfallsøkning eller tegn på sykdom må veterinær kontaktes. Det er viktig å forstå at hunden sannsynligvis aldri vil bli helt anfallsfri, men at frekvensen og alvorlighetsgraden av anfallene avtar. Det finnes også andre medisiner som kan benyttes ved epilepsi.

 

Kan man avslutte behandlingen hvis hunden blir helt symptomfri?

 

Det er ikke anbefalt å avslutte behandlingen fordi det da viser seg at anfallene kan bli vanskeligere å medisinere igjen senere dersom anfallene skulle starte igjen. I tilfeller der det er ønskelig å avslutte behandlingen skal dette gjøres i nøye samråd med behandlende veterinær.